MG-Hydro - Kompletacja dostaw materiałów do odwodnień na mostach i wiaduktach.
homeStrona główna | Wersje językowe: plenczde

Skontaktuj się

MG-Hydro
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

Międzychodzka 14/33
60-371 Poznań
NIP 7792343037
REGON 300917611

Tel.: +48 61 861 44 58
Fax: +48 61 861 41 62

E-mail: office@mg-hydro.pl

Deska gzymsowa - Aprobata Techniczna IBDiM


Część przednia


Zobacz wszystkie

Prezentacja 3D


Zestaw prefabrykatów gzymsowych MG-Hydro

W skład zestawu prefabrykatów gzymsowych MG-Hydro wchodzi:

prefabrykat gzymsowy „MG-Hydro” (rys.1.) – element podstawowy elewacji budowli mostowej

prefabrykat dylatacyjny „MG-Hydro” (rys.2) - element uzupełniający elewacji mostu w zależności od konstrukcji i długości budowli mostowej

prefabrykat osłonowy „MG-Hydro” (rys.3) – element do osłony instalacji kablowych i rurowych prowadzonych pod budowlą mostową

Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu prefabrykatów gzymsowych MG-Hydro produkowane są z laminatu poliestrowo-szklanego o grubości nie mniejszej niż 4 mm. Wymiar „x” pokazano na rysunkach 1 i 2.
Prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro są produkowane o różnych wymiarach „H” i „L”, różnym rozmieszczeniu żeber wzmacniających oraz o różnych kształtach profilu.

Zakres proponowanych gabarytów prefabrykatów gzymsowych elewacyjnych:
Wysokość prefabrykatu od 350 do 1000 mm
Długość prefabrykatu 1000 do 2000m

Przykładowe masy 1 elementu elewacyjnego zależności od wielkości:

Wysokość H [mm]Grubość ścianki g [mm]Długość elementu L [mm]Masa [kg]
600410008,5
6004200016,0
7004100010,0
7004200018,5
10004100014,5
10004200023,0

Prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro produkowane na bazie laminatu poliestrowo-szklanego (PWS) składają się z żywicy poliestrowej, ciągłego i ciętego włókna szklanego, wypełniaczy i dodatków właściwych dla technologii produkcji (PWS).
Powierzchnie zewnętrzne elementów (nieprzylegające do betonu) są pokrywane żelkotem żywicznym w dowolnym kolorze według palety RAL (zgodnie z zamówieniem).
Istnieje możliwość malowania prefabrykatów farbami poliuretanowymi po uszorstnieniu powierzchni i odtłuszczeniu.
Prefabrykaty są odporne na uszkodzenia spowodowane uderzeniami. W razie uszkodzeń istnieje możliwość ich naprawy.
Prefabrykaty są odporne na temperatury zarówno ujemne jak i dodatnie od -40oC do +100oC

Przeznaczenie i zakres stosowania

Elementy mostowe - Prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro - są przeznaczone do ochrony mostowych elementów betonowych, stalowych i żelbetowych, przed niszczącym działaniem aktywnych chemicznie roztworów wodnych. Mogą także stanowić deskowania tracone do kształtowania chodników i kanałów wchodzących w skład systemu odwodnienia.

W obrębie dylatacji mostowych stosuje się prefabrykat dylatacyjny MG-Hydro. Dodatkowo celem osłonięcia prowadzonych rur osłonowych na kable (teletechniczne, oświetleniowe itp.) można zastosować prefabrykat osłonowy MG-Hydro.

Obiekt mostowy powinien być wyposażany w „prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro” na podstawie projektu budowlanego sporządzonego przez uprawnione osoby. Jeśli projekt nie zawiera specyfikacji technicznej lub wymagań technicznych, producent prefabrykatów gzymsowych przedstawia odbiorcy własną specyfikację techniczną, określającą sposób montażu tych prefabrykatów gzymsowych.

Prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro są tak zaprojektowane, że połączenie ich z betonem konstrukcyjnym realizowane jest przez wykorzystanie – przystosowanej do tego celu – konstrukcji elementów i przyczepności laminatu poliestrowo-szklanego do zapraw PC lub PCC.
Elementy elewacyjne prefabrykatów gzymsowych w swojej konstrukcji posiadają:
- żebra i półkę montażową i przystosowane są do zastosowania prętów zbrojeniowych i śrub kotwiących.
Elementy dekoracyjno-osłonowe instalacji prowadzonych pod wspornikiem płyty pomostu mocowane są przy pomocy śrub kotwiących i nitów zrywanych jednostronnych.

Prefabrykaty gzymsowe MG-Hydro powinny być mocowane ze sobą za pomocą śrub nierdzewnych, śrub ocynkowanych ogniowo lub przez klejenie klejem żywicznym.
Montaż prefabrykatów gzymsowych (elewacyjnych) wykonuje się bez stosowania rusztowań i bez ciężkiego sprzętu. Masa prefabrykatu pozwala na prowadzenie montażu przez dwóch ludzi.
Materiały uzupełniające, których przeznaczenie i sposób użycia wynikają z projektu budowlanego powinny spełniać wymagania stosownych norm lub Aprobat Technicznych w zakresie określonym w projekcie budowlanym.
Jeżeli elementy z laminatu są wklejane w konstrukcje przy użyciu zapraw PC lub PCC należy przestrzegać dla danej zaprawy wymagań dotyczących przygotowania podłoża oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania robót.


Wszystkie prawa zastrzeżone: MG-Hydro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Projekt i kodowanie: ic.online agencja interaktywna  |  XHTML 1.1